Gerbiami Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai, dėkojame už aktyvų dalyvavimą balsavime.

2020 03 23


2020 m. kovo mėn. 23 d. 12.00 val.

Gerbiami Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai, dėkojame už aktyvų dalyvavimą balsavime.

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (LPDA) valdybos sprendimu, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės šalyje paskelbto karantino, susibūrimų ribojimo bei rekomendacijų veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, nuspręsta LPDA eilinį visuotinį narių susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu, nariams balsuojant elektroninėmis priemonėmis, atsiunčiant užpildytus balsavimo biuletenius iki 2020 m. kovo 23 d., 12 val. LPDA 2019 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. finansinės atskaitomybės rinkinys bei revizoriaus ataskaitos kopija kiekvienam asociacijos nariui pateikta susipažinimui.

Skelbiami eilinio visuotinio LPDA narių susirinkimo balsavimo rezultatai.

Balsavime dalyvavo 46 nariai iš 64 LPDA narių, pakankamai sprendimams priimti.

Darbotvarkė: 1. Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos 2019 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir patvirtinimas. 2. Revizoriaus ataskaita. Asociacijos 2019 m. finansinės atskaitomybės rinkinio pristatymas ir patvirtinimas. 3. Asociacijos veiklos aptarimas. 4. Kiti klausimai.

Svarstomi klausimai, sprendimai dėl kurių balsuojama, balsavimo rezultatai:

1. Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos 2019 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir patvirtinimas.
Siūlytas sprendimas. Pritarti LPDA 2019 m. veiklos ataskaitai.
UŽ - 45, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 1.
Sprendimas priimtas. LPDA 2019 m. veiklos ataskaitai pritarta.

2. Revizoriaus ataskaita. Asociacijos 2019 m. finansinės atskaitomybės rinkinio pristatymas ir patvirtinimas.
2. 1. Siūlytas sprendimas. Pritarti LPDA 2019 m. revizoriaus ataskaitai.
UŽ - 45, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 1.
Sprendimas priimtas. LPDA 2019 m. revizoriaus ataskaitai pritarta.

2.2. Siūlytas sprendimas. Pritarti LPDA 2019 m. finansinės ataskaitos rinkiniui.
UŽ - 45, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 1.
Sprendimas priimtas. LPDA 2019 m. finansinės ataskaitos rinkiniui pritarta.

3. Asociacijos veiklos aptarimas. 4. Kiti klausimai.
Raštu nuomonių, siūlymų, pageidavimų negauta.
 

 

facebook.gif
twiter7.jpg
youtube_1.jpg