Žemaitijos dvarai

Gedučių dvaras

Savininkai: Marija Čiurlienė

Dvaro adresas: Gedučių k., Pakruojo r., LT-83037

Vienintelis Gedučių dvaro sodybos išlikęs statinys – buvęs kumetynas. Pastato viduje rastos baltų koklių krosnies ir sieną puošusių pusapavalių piliastrų liekanos. Iki šiol nėra atlikta jokių išsamių išlikusio pastato tyrimų, nors erdvės ir yra įspūdingos ir vertos dėmesio.

Gedučių dvaro sodyboje gyveno, dirbo ir mirė Theodoras Grotthussas (1785–1822 m.,) – elektrolizės, fotochemijos dėsnių atradėjas, pirmasis Lietuvos fizikochemikas, geologas. Lietuvos mokslo istorijoje nėra kitos tokios romantiškos ir dramatiškos asmenybės kaip Th.Grotthussas – senos vokiečių aristokratų šeimos vaikas, mokęsis Vokietijos, Prancūzijos, Italijos aukštosiose mokyklose, būdamas dvidešimties jau buvo sukūręs pirmąją elektrolizės teoriją, padėjęs fotochemijos pagrindus, pralenkęs keliais dešimtmečiais tuometę mokslo eigą.

Gedučių dvaro sodyboje mokslininkas gyveno nuo 1808 m. iki tragiškos mirties. Būtent čia jis eksperimentavo, rašė mokslinius veikalus, dalijosi su kolegomis savo atradimais. Profesoriaus L.Klimkos teigimu, išlikęs sodybos kumetyno pastatas galėjo būti ir Th.Grotthusso laboratorija.

2008 m. vasarą nykstantį kumetyną įsigijo Marija Čiurlienė – Lietuvos MA Theodoro Grotthusso fondo valdybos narė ir Th.Grotthusso giminaitė. Ketinama pastatą restauruoti ir užsiimti jame Th.Grotthusso atminimui skirta veikla.


You need to enable javascript in order to user google maps.
facebook.gif