Lietuvos pilių ir dvarų žemėlapis

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija išleido Lietuvos pilių ir dvarų žemėlapį.

Lietuvos pilys ir dvarai istoriškai buvo itin svarbūs politiniai, administraciniai, kultūriniai centrai. Natūralu, kad dažnai buvo minami ir nuo arklių kanopų skambėjo juos jungiantys keliai.

Didikai vykdavo vieni pas kitus į svečius, rinkosi spręsti svarbių šalies ar vietos klausimų. Nuo seno pilyse ir dvaruose – kultūros puoselėjimo, švietimo židiniuose – telkėsi iškiliausi kultūros ir meno pasaulio atstovai.

Ir šiandien Lietuvos pilių ir dvarų salės saugo atmintį, istoriniuose pastatuose veikia muziejai, vyksta gražiausi koncertai bei kiti renginiai.

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, jungianti gražiausias ir atviras visuomenei pilis ir dvarus, kviečia geriau pažinti Lietuvos kultūros lobyną.

Mieli Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai,

Nuoširdžiai sveikinu su šventėmis.
Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 2020–ųjų metų!

Linkiu Jums geros sveikatos, ištvermės ir tikėjimo mūsų darbų prasmingumu.

Puoselėdami pilis ir dvarus, rūpinamės Lietuva.

Tikiu, kad mūsų pastangos bus pastebėtos, o valdžios institucijos pilių ir dvarų entuziastams skirs vis daugiau dėmesio.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija kviečia

Kultūros ministerija kviečia dalyvauti „Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimo, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu“ atskaitos pristatyme.
Jis vyks gruodžio 4 d. 13 val. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje (II a. 211 kab.).

Valdybos posėdis

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos

Valdybos posėdis

Data: 2019-11-28, ketvirtadienį, pradžia – 14.00 val.

Vieta: Akmenos dvaras (adresas: Akmenos k., Viešintų sen., Anykščių r.).

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LDPA, asociacija) posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams. Išankstinė registracija nėra būtina.

Darbotvarkės klausimai:

Darbotvarkės patvirtinimas.
1. 2019 m. LPDA veiklos aptarimas.
2. LPDA veiksmų dėl kito ES investicijų programavimo laikotarpio aptarimas.
3. Paskolų kultūros paveldo investicijoms teikimo sąlygų problematikos aptarimas.
4. LPDA veiklos planų 2020 m. aptarimas.
5. Kiti klausimai.

Ekskursija po Akmenos dvaro sodybą.

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos sambūris Rokiškio dvare

Šių metų Lietuvos kultūros sostinei Rokiškiui švenčiant 520-ąjį gimtadienį, Rokiškio dvare rugsėjo 20 d. vyko Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos sambūris. Dalyvius širdingai sveikino Rokiškio muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, Rokiškio meras Ramūnas Godeliauskas, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Gintaras Karosas. Susirinkusiems buvo pristatyta Ilzenbergo dvaro atkūrimo patirtis, dalinamasi įvairenybėmis ir tendencijomis, besislepiančiomis už šiandieninių dvarų durų. Pasisakė, renginius ir veiklas pristatė Latvijos pilių ir dvarų asociacijos atstovė. Ir Lietuvos, ir Latvijos asociacijų nariai pasidalino savo dvarų aktualijomis. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Rokiškio dvaro rūmų istorija ir ekspozicija, o renginį vainikavo išvyka į Gačionių dvarą, kur visus svetingai priėmė baronas Piotras Rozenas.

Š.m. rugsėjo 20 d. Rokiškio dvare vyks Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos sambūris.

Renginio metu bus pristatytos, aptartos pilių ir dvarų kaitos tendencijos, vyks diskusijos, bus pristatomi inovatyvūs veiklos pavyzdžiai.

Renginio programa:
10.00–12.00 – Dalyvių atvykimas, registracija, kava, susipažinimas su muziejaus ekspozicijomis.
12.00–12.30 – Organizatorių sveikinimo žodžiai:
Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas.
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Gintaras Karosas.
Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė.
12.30–13.10 – XXI a. Ką randame atvėrę dvaro parko vartus ir duris.
Panevėžio kolegijos lektorė, aukščiausios kategorijos gidė Daiva Tankūnaitė.
13.10–13.40 – Kava,susipažinimas su muziejaus ekspozicijomis.
13.40–14.10 – Ilzenbergo dvaro atkūrimo istorija ir patirtis.
Ilzenbergo dvaro vietininkas Gintaras Bingelis.
14.10–14.30 – Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos aktualijos
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Gintaras Karosas.
14.30–15.00 – Dalyvių pasisakymai, klausimai, diskusijos.
15.00 – išvyka į Gačionių dvarą.
15.30–17.30 – Susitikimas su Gačionių dvaro savininku baronu Piotru Rozenu. Pietūs.

Apie atvykimą prašome pranešti: tel. 868716092, arba el.paštu muziejus@rokiskyje.lt.
Adresas: Rokiškio krašto muziejus, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis.

Mieli Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai,

Nuoširdžiai Jus sveikinu su Lietuvos Valstybės diena.

Pilys ir dvarai šimtmečiais buvo mūsų valstybės atrama: politinė, ekonominė ir kultūrinė.

Šių objektų svarba išlieka iki šiol – atviri visuomenei sudaro galimybę mums pažinti kultūrinį paveldą ir puošia šalį, suteikdami savitumo mūsų kraštovaizdžiui.

Mes gi, pilių ir dvarų savininkai ir valdytojai, turime išskirtinį šansą prisidėti prie savo valstybės puoselėjimo.

Pagarbiai,
Gintaras Karosas
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas

Lietuvos pilys ir dvarai

Lietuvos pilys ir dvarai – istorinės atminties saugotojai, tradicijų puoselėtojai, kultūrinio gyvenimo vietovėse variklis.

Baltijos šalių pilių ir dvarų asociacijų susitikimas

2019 m. gegužės mėn. 16 d. Aukštosios Fredos dvare įvyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos pilių ir dvarų asociacijų valdybų narių susitikimas.
Pagal tarp asociacijų ankščiau pasirašytą memorandumą, kasmet keičiasi keturių (Estiją atstovauja dvi asociacijos – atskira dvaruose veikiančių mokyklų asociacija) asociacijų bendradarbiavimo pirmininkavimas. Šiais metais pirmininkauja Lietuvos pilių ir dvarų asociacija.

Susitikimo metu aptarėme tolesnę bendrą veiklą, pasirašėme naują bendradarbiavimo sutartį, kuri atvers galimybes, tobulinant interneto svetainę visitbalticmanors.com, toliau populiarinti Baltijos šalių dvarus.

Nuomonių ir įspūdžių diena

2019 m. balandžio 27 d. Aristavėlės dvaro rūmuose vyko Nuomonių ir įspūdžių diena, skirta Tarptautinei paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienai, tema – „Kaimiškų vietovių paveldas: kraštovaizdis ir gretimybės“. Šeštadienis praleistas gražiai ir prasmingai: įdomūs pranešimai aktualiomis temomis ir smagi kultūrinė programa. Dėkojame Aristavėlės dvaro šeimininkams, ICOMOS Lietuvos nacionaliniam komitetui ir visiems dalyvavusiems. Renginio metu pristatyta Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, jos nariai, apibendrinta Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomo tarptautinio LEVER projekto patirtis.

Kaimiškų vietovių paveldas: kraštovaizdis ir gretimybės

2019 m. balandžio 27 d., šeštadienį, 10-17 val. Aristavėlės dvaro rūmuose vyks

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto, Lietuvos liaudies ir buities muziejaus ir Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos inicijuojama
N u o m o n i ų i r į s p ū d ž i ų d i e n a,
skirta Tarptautinei paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienai.

Tema – „Kaimiškų vietovių paveldas: kraštovaizdis ir gretimybės“.
Renginio metu bus apibendrinta LEVER projekto patirtis.

PROGRAMA IR REGISTRACIJA

Mielieji svetainės www.dvarai.lt lankytojai, Lietuvos kultūros paveldo brangintojai,

mūsų asociacija vienija žmones, kurie rūpinasi dar išlikusiomis Lietuvos pilimis ir dvarais: stengiasi juos atstatyti, restauruoti, prikelti naujam – šiandienos – gyvenimui. Kartu mes stengiamės atgaivinti senąsias Lietuvos kultūrines tradicijas.

Prašome Jus skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos pilių ir dvarų asociacijai (įmonės kodas 300148322) ir tokiu būdu paremti asociacijos veiklą bei prisidėti prie mūsų tikslų įgyvendinimo. Primename, kad tai Jums nieko nekainuoja, nes ši parama skiriama iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Per valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) užpildykite ir pateikite formą FR0512 „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms" , parinkite kodą 2 – t.y. Paramos gavėjas ir įveskite kodą 300148322, bei skiriamą gyventojų pajamų mokesčio procentą 1% arba 2%.
Prašymą pateikite iki 2019 m. gegužės 1 d.

Taip pat Asociaciją galite paremti pervedant paramą į sąskaitą LT697290000000606874, AB „Citadele bankas".

Dėkojame už Jūsų paramą! Kviečiame pasisvečiuoti pilyse ir dvaruose, kuriais mes rūpinamės, kviečiame apsilankyti visoje Lietuvoje vykstančiuose renginiuose pilyse ir dvaruose (žr. Renginių kalendorių).

Bus skelbiamas kvietimas gauti Kultūros paveldo fondo paskolas

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pasirašė Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės valdymo sutartį su AB „Šiaulių bankas“, kuris rengiasi skelbti kvietimą dėl paraiškų teikimo.

Paskoloms, suteiktoms iš Kultūros paveldo fondo, taikomos pagrindinės sąlygos
• Galimi pareiškėjai - kultūros paveldo objektus valdantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.
• Paskolų teikimo laikotarpis – iki 2023-12-31.
• Maksimali paskola vienam gavėjui – 1 mln. EUR.
• Paskolos terminas – iki 15 metų.

Valdybos posėdis

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos

Valdybos posėdis

Data: 2019-03-14, ketvirtadienį, pradžia – 14.00 val.

Vieta: Alantos dvaro rūmuose, adr. Parko g. 5, Naujasodžio k., Alanta, Molėtų r.

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LDPA, asociacija) posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams. Išankstinė registracija nėra būtina.

Darbotvarkės klausimai:

Darbotvarkės patvirtinimas.
1. LPDA darbo reglamento aptarimas ir patvirtinimas.
2. LPDA 2019 m. veiklos aptarimas ir biudžeto patvirtinimas.
3. Dėl LPDA darbuotojo darbo užmokesčio nustatymo.
4. Dėl siūlymų (teisės aktų projektų pakeitimų) parengimo ir teikimo Kultūros ministerijai ir LR Seimui dėl nekilnojamojos turto mokesčio lengvatų valstybės saugomų dvarų sodybų valdytojams ir savininkams.
5. Kiti klausimai.

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos narių visuotiniame susirinkime priimti svarbūs sprendimai

2019 m. sausio 31 d. Aristavėlės dvare (Lietuvos liaudies buities muziejuje) įvyko neeilinis visuotinis Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos narių susirinkimas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems asociacijos nariams.

PRANEŠIMAS-KVIETIMAS

Gerbiami Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai,

Kviečiame Jus į neeilinį visuotinį Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LPDA) narių susirinkimą, kuris vyks 2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienį, 12 val., adresu Lietuvos liaudies buities muziejus, Medinės architektūros tyrimo ir mokymo centras Aristavėlės dvaro rūmuose, L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. (toliau – Susirinkimas). Dalyvių registracijos pradžia 11 val.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos įstatų priėmimas ir įstatų pasirašymo įgaliojimų suteikimas.
2. LPDA valdybos atšaukimas (atleidimas iš pareigų).
3. Naujos LPDA valdybos rinkimai.
4. LPDA buveinės adreso suteikimas (keitimas).
5. LPDA 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
6. LPDA 2018 m. finansinės ataskaitos rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
7. LPDA 2019 m. planų aptarimas.
8. Kiti klausimai.

Maloniai prašome dalyvauti.

Susirinkimo iniciatyvinė grupė
Kontaktinis asmuo Gintaras Karosas tel. +370 698 30925
Atvykimo schema

Baltijos šalių pilių ir dvarų pažinimo šimtmečio kelionė baigėsi iškilminga švente

Kelionių ir pažinimo projektas baigėsi iškilmingu renginiu garsiame Vecgulbenės dvare Latvijoje. Trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – pilių ir dvarų asociacijos susivienijo, kad kartu paminėtų svarbiausias valstybingumo datas – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo ir Latvijos bei Estijos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečius.

Projekte iš viso dalyvavo net 131 pilis ir dvaras. Lietuvai atstovavo Abromiškių, Akmenos, Alantos, Aristavėlės, Aštriosios Kirsnos, Aukštosios Fredos, Babtyno Žemaitkiemio, Bistrampolio, Buivydiškių, Čiobiškio, Dautarų, Jakiškių, Jašiūnų, Kelmės, Kurtuvėnų, Liubavo, Markučių, Paberžės, Paliesiaus, Plungės, Renavo, Rokiškio, Saldutiškio, Trakų Vokės, Vasaknų, Zyplių, Žeimių dvarai, Biržų, Panemunės, Gedimino ir Trakų pilys.

TARPTAUTINIS KELIONIŲ PROJEKTAS „PAŽINKIME BALTIJOS DVARUS“ ARTĖJA Į PABAIGĄ

Visi lankytojai, užpildytas ir nuskenuotas arba nufotografuotas korteles siunčia Lietuvos pilių ir dvarų asociacijai, renka svetingiausias pilis ir dvarus, pilis arba dvarus - geriausius pasakotojus.

Laukiame kortelių su surinktais simboliniais „raktukais“: bent penkiais iš savo šalies aplankytų pilių ir dvarų ir bent 10 iš kitų Baltijos šalių.

ŠIMTMEČIO KELIONIŲ PROJEKTAS: PAŽINKIME BALTIJOS DVARUS

Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo ir Latvijos bei Estijos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiams ir Europos kultūros paveldo metams

2018 m. vasara

Net 131 istorinė pilis ir dvaras trijose Baltijos šalyse atvers duris lankytojams šią vasarą. 2018 m. galimų aplankyti dvarų spektras įspūdingas.

facebook.gif
twiter7.jpg
youtube_1.jpg