Lietuvos pilių ir dvarų asociacija veikia nuo 2005 metų

2005 m. įkurta Lietuvos pilių ir dvarų asociacija (LPDA). Asociacija jungia Lietuvos pilių ir dvarų savininkus, valdytojus bei kitus asmenis, besirūpinančius šių kultūros paveldo objektų išsaugojimu ir puoselėjimu. Tai žmonių, turinčių atsakingą požiūrį į paveldą, organizacija. LPDA nuo 2005 m. vadovavo Lina Dunauskaitė, nuo 2009 m. – Kęstutis Mozeris, nuo 2010 m. – Arūnas Svitojus, o nuo 2017 m. – Gintaras Karosas.

 

Veiklos apžvalga

2005 m. surengta konferencija „Kultūra dvaruose šiandien“. Babtyno-Žemaitkiemio dvare pristatytos Lietuvos dvaruose vykdomos iniciatyvos, aptartos asociacijos bendros veiklos galimybės.

2006 m. pradėtas vykdyti kasmetis projektas „Dvarai šiuolaikinėje visuomenėje“. Tai savaitgalio konferencijos su ekskursijomis po Lietuvos kultūros paveldo objektus, jų metu aptariami teminiai klausimai. Kiekvienais metais skiriama nauja tema.

2006 m. Biržų pilyje-tvirtovėje vykusio renginio tema – „Dvarų atstatymo rėmimas, finansavimo šaltiniai“. Konferencijoje dalyvavo LR ūkio ministerijos darbo grupės veiksmų programoms rengti turizmo pogrupio nariai. Pristatyta Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija.

2007 m. Užutrakio dvare vykusio renginio tema – „Istorinių parkų ir želdynų atkūrimas bei priežiūra“. Aptartos istorinių parkų atkūrimo, priežiūros temos, aplankyti Užutrakio, Trakų Vokės, Lentvario parkai.

2008 m. Jakiškių dvare vykusio renginio tema – „Dvarų kompleksų restauravimo ypatumai“. Gvildentos dvarų pastarų atkūrimo, restauravimo, pritaikymo temos. Aplankyti Joniškio krašto ir Latvijos pasienio dvarai.

2008 m. vykdytas kultūrinis projektas „Mūzos grįžta į dvarus“ Bikuškio dvare. Pasidalinta gerąja plenerų ir kitų kultūrinių renginių organizavimo patirtimi dvaruose.

2009–2010 m. įvykdyti du tarptautiniai projektai, kurių tikslas – kokybiškos istorinių parkų priežiūros skatinimas Lietuvoje ir Vokietijoje, remiantis gerąja Vokietijos parkų tinklo „Gartenträume“ ir Lietuvos pilių ir dvarų patirtimi.

2009 m. gegužės mėn. įvyko kartu su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija surengtas seminaras istorinių parkų priežiūros tematika bei „Floros diena“ Užutrakyje. Kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir Vokietijoje dalyvavo 15 istorinių parkų valdytojų ir parkų priežiūros specialistų. Dalyvavusiems suteiktas sertifikatas. 2010 m. kovo 18–21 d. įvyko tarptautinis darbinis seminaras Saksonijos-Anhalto žemės istorinių parkų tinkle „Gartenträume“. Lietuvos pilių ir dvarų asociacija parengė įvadinį pranešimą prieš mokomąjį kursą Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės istorinių parkų sodininkams ir besistažuojantiems Lietuvoje. Pranešimo tema „Pflegesituation in litauischen historischen Parks und Gärten“. Pranešimas buvo išspausdintas projekto metu išleistose Istorinių parkų ir sodų priežiūros gairėse „Leitfaden zur Pflege Historischer Gärten und Parkanlagen“.

2010-04-25 – 05-23 surengti teoriniai ir praktiniai seminarai Vokietijos ir Lietuvos istorinių parkų valdytojams ir sodininkams Lietuvos istoriniuose parkuose. Be specialių ekskursinių ir pažintinių programų sodininkams iš Vokietijos įvyko šie bendri praktiniai užsiėmimai su istoriniuose parkuose dirbančiais Lietuvos sodininkais bei parkų valdytojais.

2010-04-28 Palangos botanikos parke – „Teorija ir praktiniai darbas rožyne“.

2010-04-29 Kretingos dvaro oranžerijoje – „Teorija ir praktiniai darbai oranžerijoje. Oranžerijos augalų valymo ir persodinimo darbai“.

2010-05-03–04 Mažučių japoniškame sode – teoriniai užsiėmimai ir praktiniai darbai „Magnolijų sodinimas“.

2010-05-12 Raudondvario (Kauno raj. ) dvaro parke – praktinis medžių genėjimo seminaras „Arboristika istoriniuose parkuose“.

2010-08-19–21 – tarptautinio bendradarbiavimo baigiamasis koliokviumas „Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas sodininkams ir susijusių specialybių atstovams. Istorinių parkų priežiūros kryptys. Europos kontekstas“ (Vokietija, Ašerslėbenas). Koliokviume dalyvavo ir pranešimus skaitė LR žemės ūkio viceministras E. Raugalas, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė G. Drėmaitė, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Kęstutis Mozeris, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomoji direktorė Lina Blažytė, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos prezidentė Vaiva Deveikienė.

2010-09-19 pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos ir Nacionalinės regioninių sodų iniciatyvų asociacijos „Vokietijos sodų tinklas“.

2009–2010 m. įvykdytas tarptautinis Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ remtas paprojektis „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų monitoringo diegimas“. Per bandomąjį projektą buvo surengti tarptautiniai mokymai ir praktiniai užsiėmimai ne tik asociacijos nariams, bet ir jauniems paveldosaugos specialistams, kurie mokėsi pastatų ir istorinių želdynų monitoringo. Parengta bandomoji metodika, pateiktos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išeitinių duomenų surinkimo ir pasiruošimo stebėsenai rekomendacijos, suformuluoti principai, kuriais remiantis vertinama dvaro sodybos ansamblio būklė ir kitimas, Projektą vykdant išaiškėjo, kokia plati ir imli laikui ši paveldosaugos sritis.

2010 m. surengti du dideli renginiai turizmui dvaruose skatinti.

2010-05-22–06-06 tris savaitgalius vyko renginys „Istorinių parkų dienos Lietuvos dvaruose“. Renginių ciklas populiarino istorinių parkų lankymą Lietuvoje.

LPDA pasiūlyta kartu su Vokietija vykdyti istorinių parkų maršrutų projektą „Grand Tour“.
Asociacija inicijavo 15-os dvarų, užsiimančių turizmo veikla, pristatymą per verslo misiją „Buy Lithuania 2010“ Vidiškių dvare (Ignalinos raj.). Misijoje dalyvavo išvykstamojo turizmo organizatoriai iš Austrijos, Azerbaidžano, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Vokietijos.

2011 m. savaitraštyje „Gimtasis kraštas“ buvo vykdyti projektai „Skirtingų kultūrų susitikimas dvaruose“ ir „Mūsų paveldas“.

2011 m. LPDA tapo Lietuvos kaimo tinklo nare. Vykdė du projektus: „Kaimo bendruomenių įtraukties į paveldosauginės žemdirbystės ir senųjų dvarviečių atgaivinimo veiklas plėtra per inovatyvių ūkininkavimo principų ir praktikos sklaidą“ ir „Ūkininkavimo paveldo atkūrimas ir skatinimas Lietuvos – Lenkijos kaimo regionų bendruomenėse per gerosios žemdirbiškos patirties sklaidą“.

2012–2014 m. buvo vykdomi projektai: „Kaimo bendruomenių verslumo tradicijų atgaivinimas ir amatininkystės skatinimas“, AGORA 2.0 („Baltijos jūros identiteto stiprinimas“).

2015 m. LPDA tapo Lietuvos turizmo rūmų nare. Lietuvos turizmo rūmai jungia asociacijas, veikiančiais skirtingose turizmo srityse.

2016–2019 m. dalyvaujama tarptautiniame projekte „Lever“. Projektu siekiama, kad nuošalios mažai apgyvendintos vietos taptų patrauklesnės. Pilys ir dvarai, kaip gyvos kultūros židiniai, vietiniams gyventojams suteikia galimybę susipažinti su įvairiomis meno formomis, išgirsti ir pamatyti įvairiausius muzikinius, teatrinius pasirodymus. Pilių ir dvarų kultūrinė veikla padeda keistis ir vietinėms bendruomenėms. Projekte dalyvavo Akmenos, Bistrampolio, Saldutiškio, Paliesiaus, Liubavo, Žeimių ir kt. dvarai.

2017 metais Asociacija įgyvendino projektą „Lietuvos dvarų pažinimas ir interpretacija“. Tai iniciatyva, kuria siekiama atskleisti dvarų istorijos pritaikymo dabarties veiklai gerąsias praktikas, apibendrinti buvusios LDK dvarų Lietuvoje istorinę raidą iki mūsų dienų ir aptarti ypatybes, dėl kurių Lietuvos dvarai šiandien išsiskiria iš bendro Europos dvarų konteksto. 2017 m. rugsėjo 16 d. įvyko Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos renginys Čiobiškio dvare (Širvintų rajone), skirtas Europos kultūros paveldo dienoms „Dvaras Vilniaus vaivadijoje: paveldas ir paveldėtojai“. Renginyje ir suengtose diskusijose dalyvavo LPDA nariai, regiono politikai, Kultūros paveldo departamento, kitų institucijų atstovai, neįgaliųjų organizacijos, bendruomenės atstovai.

2017 m. kartu su Latvijos ir Estijos pilių ir dvarų asociacijomis pradėtas vykdyti bendras projektas „Sužinokime apie pilis, rūmus ir dvarus – Baltijos šalių kultūros paveldo saugotojus.“ Projektu skatinama kuo labiau domėtis svarbia mūsų kultūros sritimi ir ją pažinti keliaujant po Baltijos jūros regiono pilis ir dvarus. Baltijos šalių turizmo projektas skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo, taip pat Latvijos ir Estijos nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį 2018-aisiais.

Siekiant bendradarbiauti su užsienio pilių ir dvarų asociacijomis ir skatinti turizmą po LPDA narių pilis ir dvarus 2018 m. pirmąkart įgyvendintas bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos projektas „Pažinkime Baltijos dvarus“ („Visit Baltic Manors"). Viso projekte dalyvavo 131 dalyvis, 31 Lietuvos atstovas: Abromiškių, Akmenos, Alantos, Aristavėlės, Aštriosios Kirsnos, Aukštosios Fredos, Babtyno Žemaitkiemio, Bistrampolio, Buivydiškių, Čiobiškio, Dautarų, Jakiškių, Jašiūnų, Kelmės, Kurtuvėnų, Liubavo, Markučių, Paberžės, Paliesiaus, Plungės, Renavo, Rokiškio, Saldutiškio, Trakų Vokės, Vasaknų, Zyplių, Žeimių dvarai, Biržų, Panemunės, Gedimino ir Trakų pilys. Interneto svetainė: www.visitbalticmanors.com, naudojama ir projektui pasibaigus.

2020 m. buvo parengtas spaudai ir išleistas patrauklus pažintinis leidinys apie pilis ir dvarus, skirtas jaunajai auditorijai „Lietuvos pilys ir dvarai atgyja spalvomis“. Knygelėje gražiai, paprastai ir įdomiai pristatomi visos šalies saugomi kultūros paveldo objektai, istorinės pilys ir dvarai. Leidinys skirtas visiems besidomintiems, taip pat edukatoriams, rengiantiems užsiėmimus vaikams paveldo, istorijos, tautiškumo ir panašiomis temomis. Jis plačiai prieinamas – knygelę galima parsisiųsti elektroniniu formatu iš Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos interneto svetainės.

2021 m. liepos 2–7 dienomis Lietuvos pilių ir dvarų asociacija kvietė apsilankyti pilių ir dvarų parkuose, pasivaikščioti gamtos apsuptyje, pažinti senąsias dvarų parkų tradicijas, pasigrožėti išskirtine jų aplinka tradiciškai organizuodama Parkų ir sodų dienas pilyse ir dvaruose, kurių metu svetingai atveriami istorinių parkų vartai, vyksta įvairūs renginiai.

2021 m. užbaigtas keletą metų Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdytas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Lietuvos pilių ir dvarų žinomumo didinimas elektroninės rinkodaros priemonėmis“, administruotas Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA). Projekto vykdymo metu įgyvendintos visos numatytos elektroninės rinkodaros priemonės, vykdyta reklama paieškos sistemose ir interneto portaluose, banerinė reklama, skelbti pranešimai ir straipsniai lietuvių ir penkiomis užsienio kalbomis. Taip pat įgyvendintas rinkodaros socialiniuose tinkluose planas ir vykdyta vaizdinė reklama internete. Projekto vykdymo metu sukurta daug tekstinio ir vaizdinio turinio, pasiekusio plačią Lietuvos ir užsienio auditoriją: įspūdį paliekantys vaizdo klipai, profesionalių fotografijų rinkiniai, straipsniai, žiniasklaidos pranešimai. Viso daugiau nei 100 puslapių tekstinio turinio apie Lietuvos pilis ir dvarus buvo išversta į anglų ir rusų, dalis į latvių, estų, lenkų ir vokiečių kalbas ir pasiekė šiomis kalbomis kalbančią auditoriją. Įvykdžius projektą sukurtos naujos elektroninės rinkodaros priemonės toliau naudojamos tęstiniam pilių ir dvarų žinomumo didinimui.

2022–2023 m. vyko kelionių projektas „Pažinkime Lietuvos dvarus“, skirtas paskatinti Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos narių pilių ir dvarų lankomumą toliau siekiant, kad dvarai būtų kuo žinomesni, populiaresni, kad taptų patraukliausiomis kelionių turizmo vietomis Lietuvoje.

2022 m. liepos 2-6 d. tradiciškai vyko Istorinių parkų ir sodų dienos Lietuvos pilyse ir dvaruose.

2022 m. Lietuvos pilių ir dvarų asociacija organizavo žaidimą-akciją „Laiškas iš dvaro“, dar kartą pakvietė aktyviai lankytis ir pažinti Lietuvos dvarus. Įamžintomis kelionių po Lietuvos pilis ir dvarus akimirkomis keliautojai buvo kviečiami dalintis. Parengti nauji videosiužetai dvarų ir tvarumo temomis, kuriuose savo įžvalgomis dalinasi dr. Dalė Puodžiukienė, dr. Salvijus Kulevičius, asociacijos prezidentas Gintaras Karosas. 2022 m. rugsėjį vyko asociacijos organizuojamas renginys Renavo dvare Laiškas iš dvaro. Tvarus paveldas. Susirinkusieji klausėsi dvarų tyrinėtojos ir architektūros istorikės dr. Dalės Puodžiukienės pranešimo apie medinės architektūros dvarų paveldą tvarumo kontekste, VU Istorijos fakulteto prodekanas dr. Salvijus Kulevičius kalbėjo apie verslo ir dvaro vaizdinių sąveikas XXI a. Lietuvoje. Renginio dalyviams taip pat buvo pristatytas Kultūros paveldo departamento iš dalies finansuojamas projektas „Laiškas iš dvaro“.

2019-2023 m. buvo platinami asociacijos išleisti Lietuvos pilių ir dvarų žemėlapiai.
 

facebook.gif
twiter7.jpg
youtube_1.jpg