Žemaitijos dvarai

Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai

Parko g. 1, Plungė

Valdytojas – Žemaičių dailės muziejus

Dvaro adresas: Parko g. 1, Plungė, LT-90113

Kunigaikštis Mykolas Oginskis (1849–1902), atsisakęs vykti gyventi į iš senelio valstybės veikėjo ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio paveldėtą dvarą Zalesėje, 1873 m. Plungės dvarą, miestelį bei priklausiusius palivarkus įsigijo iš Platono Zubovo. Vedęs turtingos ir žinomos lenkų didikų giminės atstovę grafaitę Mariją Skurževską, Plungėje įkūrė grožiu ir kultūrine veikla išgarsėjusią rezidenciją.

Bendradarbiaujant su vokiečių kilmės architektu Karlu Lorenzu, 1879 m. Plungėje buvo pastatyti puošnūs rūmai, kurie įsikomponavo į seną natūralaus miško vietoje suformuotą, dviem tvenkinių grandinėmis paįvairintą mišraus stiliaus parką. Architektūrinį ansamblį sudarė italų neorenesansinio stiliaus rūmai su dviem oficinomis ir vokiečių neogotikinio stiliaus žirgynas.

Be gausių ūkio, technikos naujovių diegimo, negęstančią šlovę rūmų šeimininkams pelnė jų švietėjiška, mecenatinė veikla: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios fundacija; įsteigta prieglauda našlaičiams vaikams, muzikos ir orkestro mokykla, kurioje grojo, mokėsi, pirmuosius kūrybinius bandymus pradėjo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir kiti vėliau žinomais tapę muzikai. Rūpinosi lietuviškų knygų leidybos bei pirmojo lietuviško spektaklio finansavimu. Atidaryta dviklasė slapta lietuviška mokykla, vėliau – daraktorių mokykla.

To meto visuomenėje Oginskius garsino jų rūmuose saugomos knygų, rankraščių, numizmatikos, archeologijos kolekcijos, tapybos, grafikos ir skulptūros rinkiniai, dvaro savininkų kaupiami lietuvių liaudies meno pavyzdžiai.
Žemaičių dailės muziejus Mykolo Oginskio rūmuose įkurtas 1994 metais. Šiuo metu rūmų ansamblį sudaro dešimt XIX a. pastatų ir statinių. Juos supa vienas didžiausių (58,3 ha) ir gražiausių mišraus stiliaus parkų Lietuvoje.

Pagrindiniai muziejaus veiklos tikslai: išsaugoti ateinančioms kartoms ir tautos kultūrai unikalų XIX a. architektūros paminklą – kunigaikščio M. Oginskio dvaro kompleksą ir Oginskių giminės paveldą; sugrąžinti į tėvynę išeivijoje kūrusių žemaičių dailės kūrinius, kitas istorijos ir meno kolekcijas; kaupti, saugoti, eksponuoti Žemaitijos regiono dailės ir Plungės krašto materialines, dvasines vertybes; tirti Plungės rajono ir Žemaitijos krašto praeitį.

Muziejaus steigėjas – Plungės rajono savivaldybė.

Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai
Žemaičių dailės muziejus
Tel. (8 448) 52492, kasos tel. (8 448) 52979
El. p. zd.muziejus@gmail.com
Ekskursijos užsakomos tel. +370 640 64747, (8 448) 54571
Darbo laikas:
gegužės 1 d.–spalio 31 d. antradieniais–sekmadieniais 10 val.–19 val.
(pirmadienį muziejus nedirba);
lapkričio 1 d.–balandžio 30 d. antradieniais–šeštadieniais 10 val.–17 val.
(sekmadienį, pirmadienį muziejus nedirba)
www.oginski.lt


You need to enable javascript in order to user google maps.
facebook.gif
twiter7.jpg